Filmer

 

UR skolbibliotekens betydelse för att få våra barn att börja läsa mer

Alternativa verktyg – en pedagogisk utmaning film från SPSM

It i lärandet från SPSM

16 olika filmer om Dyslexi från urpiay

Ingvar Lundberg Skolspåret Del 1

Ingvar Lundberg Skolspåret Del 2

Ingvar Lundberg Skolspåret Del 3

Arbetar med dyslexi

Kända mäniskor med funktions nedsätningar FAMOUS DYSLEXICS HANNAH2000

Bill Gates-11 regler du aldrig lär dig i skolan / Bill Gates-11 Rules You Will Never Learn In School

Steven Spielberg – Dyslexi Intervju / Steven Spielberg – Dyslexia Interview