Detta är alla skolors skyldighet att följa

Dyslexiföreningen Runstenen detta är vad vi står för:
Rätt att vara med precis som jag är. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionshinder. Det säger FN:S konvention om barnets rättigheter, FN:S konvention för personer med funktionsnedsättning och skollagen. Barnen och RBU arbetar för en skola som är bra för alla barn. Dessa sex kraven finns.
1. Skolan ska räkna med alla.
2. Rätten att välja skola måste gälla för alla.
3. Skolan ska arbeta systematiskt med särskilt stöd.
4. Elever ska ges inflytande över valet av elevassistent.
5. Skolpersonalens kompetens måste höjas.
6. kommuner måste ta ansvar för eleven som felplaceras i särskolan.
logo Stort
Detta är något att tänka på när man pratar med rektorn för det är de som ska kunna lagen.
MVH Marie Sjögren